Alsangsaften - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Alsangsaften

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2015
Tirsdag den 5. maj 2015

Se flere billeder her.
Befrielsesjubilæet fejret med sang og fortælling
Af Inge Marie Kirketerp Hansen
5. maj var det som bekendt 70 år siden Danmarks frihed var blevet til virkelighed efter de "fem forbandede år" under tyskerne besættelse fra 9. april 1940 - 5 maj 1945. Det er blevet markeret på forskellig vis rundt omkring, men ved Gjellerup Kirke har hele fire aftener været en del af markeringen. Sidste aftenarrangement var tirsdag den 5. maj, da knapt 200 var samlet til såkaldt alsangsaften i Agroskolen. Det var Gjellerup Kirke med sogne- og studen-terpræst Inge Marie Kirketerp Hansen i spidsen, der i fællesskab med Lokalhistorisk Forening, Agroskolen samt en stor gruppe frivillige, der stod bag aftenen.
Alsangsaftenen var inspireret af de alsangsstævner, som i besættelsens første år fandt sted rundt omkring i Dan-mark, og havde ligesom disse en lang række fædrelands-sange på programmet. Blandt andet "I Danmark er jeg født", "Der er et yndigt land" og "Det haver så nyligen regnet". Men sunget blev selvfølgelig også salmen "Altid frejdig, når du går", som havde stor betydning særligt for de danske modstandsfolk. Samt "En lærke letted' " og Danmarks frihedssang om "De 5 forbandede år".
Sangene, som blevet introduceret og kommenteret af Inge Marie Kirketerp Hansen, blev sunget af de knapt 200 frem-mødte, og Gjellerup Kirkes organist, Camilla Svanberg, ak-kompagnerede på klaver, mens Beata Trobianska, som
var inviteret til aftenen, højnede musikoplevelsen med sit smukke violinspil.
Aftenen bød desuden på tre personlige beretninger af tre fortællere, som alle kunne huske befrielsesdagen. Svend Øe, Gjellerup, fortalte om, hvordan tyskerne var kommet og havde overtaget den lille skole, hvor han selv gik, og hvor faderen underviste. Han fortalte om hvordan hverdagen under besættelsen oplevedes, og ikke mindst hvilken glæde det var, da befrielsen endelig kom, tysk-erne tog væk, og børnene endelig – for fleres vedkommen-de for første gang i deres liv – kunne opleve Vesterhavet.
Anden fortæller var Søren Knudsen, Hammerum, som fortalte om sin fætter, Orla, der som ung fyr på bare 18-årig opererede som modstandsmand. Han fortalte om den stolthed det gav ham, den kun 10 årige Søren, at have en fætter, der var kæmpede mod tyskerne. Eller som Søren Knudsen og datiden omtalte det: ”var med”.
Sidste fortæller var Jens Østergaard, Hammerum, som voksede op på Frølundvej og både husker besættelsen og befrielsen. Han fortalte om de tyske fly, om hvordan børnene gik rundt og samlede det op, som flyene tabte. Bl.a. en håndgranat! Men han fortalte også om den store glæde det var, da befrielsesbudskabet endelig lød, og der bare glæde og fest i gaderne i Herning by.
Efter en god og festlig aften ytrede flere ønske om at gentage successen. ”Arh, lad os nu vente og se”, svarede Inge Marie Kirketerp Hansen. ”Måske når vi når de 75 år!”.


Tilbage til indhold