Besøg i Løvbakkerne - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg i Løvbakkerne

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2022
Onsdag den 17. august kl. 19.00
(Se billeder fra arrangementet - klik her)
Lokalhistorisk Forening i Løvbakke Naturcenter
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn besøgte onsdag den 17. august Naturcentret i Løvbakkerne
Jens Jørgen Rask bød velkommen til de knap 40 deltagere.
Aftenens guide, og fortæller, var tidligere naturvejleder Kristen Sneftrup, som i 2020 fratrådte sin stilling på Naturskolen.
 
Kristen tog først deltagerne med en tur rundt på den 1800 meter lange asfalterede sti, der snor sig gennem området.
 
Her fortalte Kristen Sneftrup levende om det man passerede, Bi-træet med en låge der kan åbnes, så man kan se biernes aktiviteter, - og de forskellige træer i området, blandt andet de gamle egetræer der har stået i området i generationer.
 

Han fortalte desuden om de mange små gårde der havde ligget i området, gårdene der senere blev eksproprieret af Herning Kommune.
Deltagerne blev senere inviteret indenfor i Løvbakke Naturcenters Naturrum, hvor Kristen Sneftrup blandt andet ved hjælp af gamle kort, kunne fortælle om hele områdets udvikling igennem de seneste 200 år.
Efter kaffen svarede Kristen Sneftrup på spørgsmål, hvor han blandt andet fortalte om de mange udstoppede fugle og andre dyr, der kan ses i Naturcentret, der dels var kommet fra Nørregades skole i Herning, dels fra en privat giver.
Kristen Sneftrup var en god fortæller, der tydeligvis stadig brænder for naturen og Løvbakkerne, og der var stor begejstring blandt deltagerne for aftenens arrangement.
Aftenen sluttede med, at Jens Jørgen takkede Kristen for en god aften, og overrakte ham en vingave.
Foreningens næste arrangement, foregår i Kultursalen i Hammerum-Gjellerup Hallen den 2. november 2022, hvor temaet er Hammerums opståen som by, med Jernbanegade som centrum.
Tilbage til indhold