Besøg på Herning Rådhus - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg på Herning Rådhus

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2019
Torsdag den 19. september
Besøg på Herning Rådhus
Tekst: Bent Erik Petersen, billeder: Villy Vejnø
70 medlemmer fra Lokalhistorisk forening for Gjellerup sogn besøgte torsdag den 19. september Herning Rådhus.
Efter Frode Madsens indledning blev vi budt velkommen af dagens vært Jørgen Krogh, som er direktør for By, Erhverv og Kultur ved Herning Kommune.
Jørgen Krogh startede med at give os et indtryk af de mange opgaver der er i en kommune som Herning.

Kommunen – kort og godt…
Herning Kommune har 89.128 indbyggere.
En stigning på godt seks procent siden kommune-sammenlægningen.
Kommunens areal er cirka 132.000 hektar.
Kun 5,1 procent af kommunens areal er defineret som ”by” eller ”bebyggelse”.
I budgettet er der indtægter (skatter og tilskud) for godt 5mia. kr.
Driftsudgifter på godt 5 mia. kr. og anlægsudgifter på 210 mio. kr.
• Der er 7.000 medarbejdere i kommunen på månedsløn.
1.200 er timelønnede.
Omregnet til fuldtidsstillinger svarer det til godt 6.000 job.
• Callcentret i Borgerservice tog sidste år imod knap 100.000 opkald.
Der var cirka 40.000 personlige henvendelser.
• Vi har 26 folkeskoler med 9.500 elever. Dem tager 1.100 medarbejdere sig af.
Vi har 218 dagplejere med 815 børn.
Godt 1.000 medarbejdere i 27 daginstitutioner tager sig af 6.200 børn.
Kommunen har 13 plejecentre, som tager sig af 660 ældre.
Hjemmeplejen har knap 80.000 besøg pr. måned
Hjemmesygeplejen har cirka 26.000 besøg om måneden.
• De ni kommunale tandklinikker foretager godt 11.000 tandeftersyn af 0-17 årige om året.
• Herning kommune foretager cirka 300 vielser om året.
• Herning Kommune bruger cirka 15 mio. kr. om året på kørsel med handicappede børn.
På det børne-specialiserede område bruger vi i alt cirka 330 mio. kr. om året.
• I runde tal bruger vi hver dag en million kroner på handicap- og psykiatriområdet.
• Herning Kommune behandlede sidste år cirka 2.500 anmeldelser om rotter.
• På event-området bruger vi hvert år cirka fire millioner kroner.
De mange opgaver varetages af forskellige udvalg som alle har et byrådsmedlem som formand.
Herefter fortalte Jørgen Krogh om hvordan Herning Kommune var organiseret og omkring det område han selv har ansvaret for.
Her blot nogle af de ting Jørgen Krogh nævnte.:
Glem de ligegyldige opgaver, lav de ting som betyder noget for nogen, det giver arbejdsglæde.
Vi leverer varen, nogen har betalt for den, vi skal løse opgaven godt ikke nødvendigvis perfekt.
Vi har pligt til at lære af vores fejl og blive bedre.
Lad være med at stå i vejen for erhvervslivet.
De sidste undersøgelser viser at Ikast er på førstepladsen, Herning nr. 2 og Ringkøbing-Skjern nr. 3. I Herning Kommune er 81 procent af virksomhederne tilfredse.
Sidste år tilflyttede 240 børn med forældre, mange fra Århus.
160 børn fraflyttede  Herning Kommune.
Der lægges vægt på nærhed og service overfor børn.
Det ny bibliotek giver gode aktiviteter i midtbyen, butikkerne omkring udlejes.
De kulturelle aktiviteter tiltrækker folk.
Herning Kommune har 330 foreninger, 28 idrætscentre.
Bevæg dig for livet, mål 2025:
  ◦ 75 procent af alle skal dyrke motion
  ◦ 50 procent skal være medlem af en forening.
Herning Kommune var vært for kaffe og kage.
Efter kaffen var der mulighed for at stille spørgsmål.
Vedr. ny bydel på sygehusgrunden.
Herning Kommune købte grunden for at sikre den strategiske udvikling.
Første del er solgt fra og næste del går snart i udbud.
Den gamle del af sygehuset skal bevares.
Vedr. Hammerum Kommuneskole.

Den gamle hovedbygning skal bevares.
Vedr. Gjellerup skolen.
Ingen endelig plan for skolegrunden, sportspladsen udbydes som byggegrunde
Vedr. Gl. Spar Købmand.
Det forlyder at der er en handel i gang. ??
Motorvejshuller efter ny regering.??  den nye trafikminister kender udfordringen og syntes også det er vigtig.
Er der en plan for vedligeholdelse af voldene omkring Gjellerup?
Jørgen Krog ved det ikke, vil lade spørgsmålet gå videre.
Hvad er planen for marken foran Rideskolen i Hammerum?
Ikke planlagt sandsynligvis by
Tangsøparken får sin sø.
Arealet ved tidligere ”Gjellerup smed” forfalder.
Kommunen har ingen hjemmel til at gøre noget, tal selv med Funki.
Efter kaffe og spørgsmål var der besigtigelse af Byrådssalen.
Byrådssalen bruges udelukkende til byrådsmøder og når der skal hædres eller giftes.
Her hænger portrætter af æresborgere og tidligere borgmestre.
Om det runde bord sidder partierne samlet og byrådsmedlemmerne indordnet efter stemmetal.

Efter en spændende eftermiddag tror jeg vi alle gik derfra og var stolte af at bo i Herning Kommune.

                                           
Tilbage til indhold