Besøg hos Dilling - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg hos Dilling

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2024
Tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00
Lokalhistorisk Forening hos Dilling
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn besøgte tirsdag den 16. april 2024
tekstilvirksomheden Dilling, Sundsvej 62, med over 100 deltagere.
Der var stor interesse hos medlemmerne i Lokalhistorisk forening for at besøge tekstilvirksomheden Dilling, tidlig-ere ”Anky”, som var foreningens første arrangement i 2024, hvis vi ser bort fra årets generalforsamling. I første omgang havde foreningen fået tildelt 97 pladser, så flere måtte på venteliste, men det lykkedes også at få de sidste med.
Vi blev modtaget af adm. direktør Morten Dilling Bertel-sen, der er 4. generation i firmaet, og hans far Villy Ber-telsen der var 3. generation i firmaet, der blev grundlagt i 1916 af Morten Dillings oldefar Andreas Bertelsen, og fra 1943 ejet af bedstefaren Oswald Bertelsen.
Mange havde set de flotte bygninger der var skudt op hos Dilling på Sundsvej, og var derfor spændte på at komme ind og se bygningerne indefra.
På første sal blev vi budt på kaffe og kage i deres flotte kantine, hvor Morten Dilling fortalte forsamlingen om firmaets historie fra 1916, hvor Andreas Bertelsen i små kår startede op med at lave uldtøj netop på samme adresse på Sundsvej.

I 1968 overtog Villy Bertelsen virksomheden efter sin far Oswald Bertelsen, og i 1985 igangsættes arbejdet med bæredygtig produktion uden formaldehyd, og i dag er firmaets farveri i Bredsten certificeret med Svanemærket.
Ulden får de fortrinsvis fra Argentina, hvor klimaet gør, at ulden fra fårene ikke kradser.
I 1998 køber Dilling fabrikken Avadan i Litaun hvor produktionen foregår. Man havde fortrinsvis haft sin salg gennem COOP-kæden, men i 2009 starter man op med online salg, første land var Tyskland. Ved online salg fjerner man engros-ledet, og bliver derved mere konkurrencedygtig.
Morten var rigtig god til at fortælle den spændende historie om familievirksomheden, og afbrød kun sig selv for at give

til sin far Villy, som dels akkompagnerede til fællessang, og dels spillede et par andre numre, på den flotte Steinway-flygel, til stor begejstring for de fremmødte. De af foreningens medlemmer der var til general-forsamling i LHFGS i 2023, oplevede også Villy Bertelsen her.

Inden vi igen samledes i kantinen, blev forsamlingen inviteret til at se lageret, hvor Morten fortalte om, og viste, det store robotanlæg der i 2023 sendte ikke mindre end 475.000 æsker uldtøj ud til kunderne.
Efterfølgende var der lejlighed til at se de flotte kontorfaciliteter, hvor man kunne konstatere at ikke kun bygningen men også inventaret var i rigtig god og flot kvalitet.
Samlet igen i kantinen var der mulighed for spørgsmål, hvorefter Villy akkompagnerede til et par afsluttende sange.
Formanden for foreningen Kaj Lindbjerg kvitterede for en god og spændende aften med at give et par flasker rødvin til hhv. Morten og Villy.
19/4. 2024 - klTilbage til indhold