Generalforsamling 2023 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2023

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2023
Referat fra ordinær generalforsamling den 22. marts 2023 på Toftebo, Hammerum.
Der var mødt 96 frem til generalforsamlingen.
Kaj Lindbjerg bød velkommen, med et historisk tilbageblik på årene 1923 til i dag med spring på 10 år.
Dagsordenen var ifølge vedtægterne:
 
1.      valg af dirigent
Mogens Hyldig blev valgt som dirigent
 
2.      Beretning
Formanden Kaj Lindbjerg aflagde beretning om arbejdet i bestyrelsen og forløbet af de arrangementer der har været i foreningen 2022. Bestyrelsen er glad for det store fremmøde til arrangementerne og for forløbet af dem.
Der var ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt.
 
3.      Regnskab
Kassereren Jens Jørgen Rask fremlagde regnskabet som udviste et overskud på 3.976 kr., og en egenkapital 80.592.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt
 
4.      Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100 kr. for enlige og 150 kr. ægtefæller/samlevere. Det blev vedtaget.
 
5.      Valg
a)      Bestyrelsesmedlemmer.
På tur afgår Jette Jensen, Carlo Nørtoft og Jens Jørgen Rask.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.
b)     2 suppleanter.
Nuværende er Søren Madsen, som ønsker at fratræde. Lene Madsen er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Jørgen Hansen.
Til nye suppleanter valgtes Ejluf Petersen og Vera Daugaard.
c)      1 revisor. På tur afgår Erik Thomsen.
Han blev genvalgt
d)     1 revisor suppleant. Nuværende er Jørgen Nielsen.
Jørgen Nielsen blev genvalgt
 
6.      Lokalhistorisk arkiv for Gjellerup sogns virksomhed
Anders Sørup fortalte om arbejdet på arkivet i årets løb. Det har været et forholdsvis stille år. Der kom flere kasser med materialer fra den nedlagte Gjellerup skole, som det har taget en del tid at få sorteret og registreret.
Der har i årets løb været 29 personlige henvendelser, 38 på mail og 10 på telefon.
På hjemmesiden Arkiv.dk har der været 60.247 opslag, så interessen for arkivets arbejde er stort. En god og fyldig gennemgang af arkivets arbejde i billeder og tal.
 
7.      Indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.
 
8.      Eventuelt
Forslag om ændring af tidspunkt for generalforsamlingen.
Forslag/forespørgsel ang. Tid og start af kirken i Hammerum.
Spørgsmål om hvad arkivet har om det gamle missionshus i Hammerum.
Kaffe.

Efter kaffen fortalte Villy Berthelsen om familien Berthelsen, som startede i 1916. Det var Villys bedstefar og bedstemor der startede virksomheden op i meget små kår i 1916. Han fortalte om sine bedsteforældre, sine forældre og deres søskende og sin egen familie, ligesom han fortalte om virksomhedens udvikling og de mange udfordringer, der har været med afsætning, udvikling og fremskaffelse af stof m.v. Det har været en stor udfordring, som det er lykkedes godt med.

Sønnen Morten Dilling driver nu virksomheden. Der er stadig gang i en større udvidelse og fornyelse af fabrikken, og afsætningen af varerne sker nu som netsalg.
Villy arbejder med at udvikle vaskbare bind og bleer, som han håber, kan komme i brug i stedet for som nu, at bruge og smide væk.

Efter foredraget spillede han for os og fortalte om, at han på sin 80-års fødselsdag fik besøg af Kim Sjøgren, som konen havde fået til at komme og spille sammen med ham. Det havde været en meget stor oplevelse for ham. Han spillede 6 stykker for os, heriblandt en han selv havde komponeret. Det var meget smukt og betagende.

Kaj Lindbjerg Sagde tak til Villy og de fremmødte og sendte os hjem.

Referent Carlo Nørtoft.

Bestyrelsen har på efterfølgende bestyrelsesmøde den 20. april konstitueret sig som følger:
Kaj Lindbjerg – formand
Carlo Nørtoft – sekretær
Jens Jørgen Rask – kasserer indtil videre.
Jette Jensen – bestyrelsesmedlem
Lene Madsen – bestyrelsesmedlem
Suppleanter:
Vera Daugaard – 1. suppleant
Ejluf Pedersen – 2. suppleant

Tilbage til indhold