Generalforsamling 2022 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2022

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2022
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn
 
Referat fra generalforsamling 23. marts 20221 kl. 19.30
i kultursalen, Hammerum-Gjellerup Hall’n.

 
Kaj Lindbjerg bød forsamlingen velkommen og vi sang ”Den blå anemone” af Kaj Munk.
 
Der var mødt 90 op til mødet.
 
Dagsorden:
 
1.     Valg af dirigent – bestyrelsens forslag: Mogens Hyldig.
 
Mogens Hyldig blev valgt.
 
 
2.     Beretning – Kaj Lindbjerg
 
Kaj Lindbjerg berettede om foreningens aktiviteter siden sidst.
 
Efter beretningen kom der forslag, om at der skulle skrives noget i Mands Minde om børnehjemmet.
 
Beretningen blev godkendt.
 
 
3.     Regnskab 2021 – Jens Jørgen Rask
 
Jens Jørgen fremlagde regnskabet med følgende hovedtal:
 
 
Indtægter                                 21.775 kr.
 
Udgifter                                    20.678 kr.
 
Resultat                                     1.097 kr.
 
 
Egenkapital                              76.766 kr.
 
 
Regnskabet blev godkendt
 
 
4.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år – Jens Jørgen Rask
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. for enlige og 150 kr. for par.
 
Det blev vedtaget.
 
 
5.     Valg:
 
a)       Bestyrelsesmedlemmer.
På tur afgår Kaj Lindbjerg og Jørgen Hansen – modtager genvalg
 
De blev begge genvalgt uden modkandidater.
 
b)       2 suppleanter – nuværende Lene Madsen og Sørensen Madsen – modtager genvalg.
 
De blev begge genvalgt uden modkandidater.
 
 
c)       1 revisor. På valg er Torben Rask – modtager genvalg.
 
Torben Rask blev genvalgt.
 
 
d)       1 revisorsuppleant. På valg er Jørgen Nielsen – modtager genvalg.
 
Jørgen Nielsen blev genvalgt.
 
 
6.     Lokalhistorisk Arkiv for Gjellerup Sogns virksomhed – Anders Sørup.
 
6 frivillige mødes hver torsdag eftermiddag og arbejder med arkivets opgaver.
 
De er færdig med at registrere arkivets materialer på Arkiv. Dk. Så de er klar til at tage mod nyt materiale til arkivet.
 
De lægger en del billeder på Facebook, som man kan se og evt. give kommentarer eller oplysninger til.
 
7.     Indkomne forslag – p.t. ingen.
 
 
8.     Eventuelt
 
Kaj Lindbjerg præsenterede årets arrangementer. Besøg på Hjertet i Ikast, Tur med naturvejleder i Løvbakkerne og en aften omkring Hammerum bys udvikling.
 
Han efterlyste forslag til virksomhedsbesøg, ture og arrangementer.
 
Der kom forslag om besøg på Landbrugsskolen, inden den helt forsvinder.
 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger. Det er det sammen som før generalforsamlingen.
 
Formand                    Kaj Lindbjerg
 
Sekretær:                  Carlo Nørtoft
 
Kasserer:                   Jens Jørgen Rask
 
Bestyrelsesmedlem: Jette Jensen
 
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Hansen
 
 
Suppleanter:                              Revisorer:                  Revisorsuppleant:
 
Lene Madsen                                Torben Rask                Jørgen Nielsen
 
Søren Madsen                               Erik Thomsen
 
 
Bent Mølgaard holdt et PowerPoint foredrag. Før kaffen fortalte han om og viste billeder fra sin barndom og ungdom i Hammerum. Og efter kaffen var det hans virke som skolelærer og hans arbejde i kongrescentret i Herning og i et lignende center i Skive.
 
Det var en meget spændene fortælling krydret med anekdoter og billeder.
 
Referent Carlo Nørtoft
Tilbage til indhold