Generalforsamling 2021 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2021

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2021
Referat fra generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening
Onsdag den 8. september 2021 kl. 19.30 i Hammerum Gjellerup Hall`n.
Jens Jørgen Rask bød velkommen til de 59 fremmødte medlemmer.
 
1.     Valg af dirigent:
Erik Juul blev foreslået, og valgt til dirigent. Han takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidig, men ikke afholdt iht. vedtægterne p.g.a. foreningens nedlukning efter Corona-epidemien.
 
2.     Beretning:
Bestyrelsens beretninger fra hhv. 2019 og 2020 blev aflagt af Kaj Lindbjerg, der var indtrådt i bestyrelsen efter Svend Øes død. Begge beretninger blev godkendt.

3.     Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren Jens Jørgen Rask:
Regnskabet blev godkendt.

4.     Kontingent:
Kontingentet, der er kr. 100 pr. enkeltmedlem, og kr. 150 pr. par, foreslog bestyrelsen uændret. Forslaget blev godkendt.

5.     Valg:
a)     Bestyrelsesmedlemmer:
Begge suppleanter Kaj Lindbjerg og Jørgen Hansen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for afdøde Svend Øe og Birger Hauge.
Jette Jensen, Jens Jørgen Rask og Frode Madsen var på valg. Jette Jensen og Jens Jørgen Rask blev genvalgt, hvorimod Frode Madsen ikke ønskede genvalg. I stedet blev Carlo Nørtoft foreslået og valgt til bestyrelsen.
b)     Suppleanter:
Lene Madsen og Søren Madsen blev foreslået, og valgt som suppleanter.
c)     Revisor:
Da tidligere revisor Carlo Nørtoft var blevet valgt til bestyrelsen, blev tidligere revisorsuppleant Torben Rask valgt som ny revisor.
Jørgen Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

6.     Lokalhistorisk Arkiv for Gjellerup Sogn:
Arkivleder Anders Sørup, fortalte om arkivets arbejde, og de udfordringer der var med flytningen fra Biblioteket til det endelige lokale i Hammerum Gjellerup Hall`n. Anders fortalte om arkivsystemet Arkibas og søgningsaktiviteterne på arkivet. Facebookgruppen har 900 medlemmer.

7.     Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

8.     Eventuelt:
Jens Jørgen Rask fortalte om den kommende filmaften den 3. november 2021, og takkede dirigenten for sædvanlig god ledelse af generalforsamlingen.
Jens Jørgen kunne endvidere fortælle at Mands Minde 2021 er på vej.

Efter kaffen var der et lille historisk indslag ved Kaj Lindbjerg, som efterfølgende takkede Frode Madsen for sit arbejde i bestyrelsen.
Efterfølgende har bestyrelsen, på et bestyrelsesmøde den 30. september 2021, konstitueret sig som følger:
 
Formand Kaj Lindbjerg
Kasserer Jens Jørgen Rask
Sekretær Carlo Nørtoft
Bestyrelsesmedlem Jette Jensen
Bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen
Tilbage til indhold