Besøg hos ALPI - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg hos ALPI

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2018
Onsdag den 28. september
AF ERIK B.JUUL
En aften med gods i
Lokalhistorisk-forening besøgte den store transportvirksomhed Alpi.
Hammerum Lokalhistorisk forening for Gjellerup Sogn besøgte forleden transport-firmaet Alpi. Der var stor interesse for at se, hvad det store speditionsfirma og lager­hotels mægtige bygninger med de mange porte, indeholdt.
 
Foreningens formand Svend Øe kunne med tilfredshed byde velkommen til 85 deltagere.
Afdelingsleder Karl Kristensen var aftenens vært og fortalte om, hvordan firmaet oprindelig blev grundlagt i 1947 i Italien og etableret i Danmark først i 90'erne og siden udviklede sig med base i Lind.
Byggeriet ved motorvejen i Hammerum er blevet gennem­ført i tre faser, og sidst med 4000 kvadratmeter i 2017.
I Danmark beskæftiges om­kring 200 glade alpinister, og der er kontorer i Greve, Odense, Kolding og Padborg.
Alpi er en international virk­somhed med kontoret i mere end 70 lande, et stærkt netværk og agenter i andre lande, såle­des man er repræsenteret på alle kontinenter: Alle former for spedition klares, desuden har man lagerhotel med Pick-pack, messespediton og rådgivning.
Af Karl Kristensens indlæg fremgik meget tydeligt, at Alpi har enorm fokus på engagement, fleksibilitet, personlig betjening, leveringstid, kommu­nikation, opfølgning og rådgiv­ning. En alpinist er kendetegnet ved at være nærværende, kan se muligheder, er i stand til at agere hurtigt, er informativ og kan tage ansvar, hvilket udmønter sig i, at yngste mand i Danmark kan afgive et tilbud. Dette vil man ikke opleve i Italien og Tyskland.

Med hjerte og værdi delta­ger Alpi i sponsorater og har valgt at støtte og engagere sig i elite-og breddeidrætten samt i sociale sponsorater til udvikling og støtte af idrætstilbud for udviklingshæmmede.
Efter et længere og meget informativt indlæg begav deltagerne sig rundt i de store haller, der er opdelt i sektioner. Der blev her et kig ind i terminal-kontoret, hvorfra hele lageret styres, herunder dirigering af de gennemsnitlige 500 vogntog per uge til den rigtige port.
Alpi råder ikke selv over trækkere, men har en mængde egne trailere. En hurtig udskiftning af gods finder sted, det kan ske efter få timer eller få dage med tirsdag og fredag som de store udfasningsdage. Efter rundvisningen blev der serveret kaffe og småkager i kantinen.
Tilbage til indhold