Hammerum Kirke, Fri- og efterskole - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Hammerum Kirke, Fri- og efterskole

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2012

Sunds-Gjellerup Avis den 28. november 2012:

Mange nød historien bag velkendte institutioner
Velbesøgt Kend dit sogn-arrangement i Hammerum med besøg i kirken, på friskolen og efterskolen

Godt 60 personer tog for nyligt mod invitationen, da Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn inviterede på årets sidste arrangement, som foregik på tre lokaliteter: Valgmenig-hedskirken, Friskolen og Efterskolen i Hamme- rum.
Besøget var led i foreningens Kend dit sogn-besøgsrække, og aftenen blev indledt i Valgmenighedskirken i Hammerum af formand for Lokalhistorisk Forening, Svend Øe, der bød velkommen. Derefter fortalte Agnete Hastrup Pedersen, tidligere lærer på Efterskolen, om dannelsen af den Grundtvig-Kold'ske valgmenighed i Hammerum og om historien bag bygningen af Valgmenighedskirken i Hammerum og den senere oprettelse af Friskolen og Efterskolen.
De personer, der i særlig grad stod bag dannelsen af valgme-nigheden blev portrætteret: Thomas Nielsen, som var Folketingsmand, redaktør og medstifter af Herning Folkeblad, Rasmus Nielsen, der ligeledes var Folketingsmand og hans kone Marie, der blandt andet stod bag oprettelsen af Højskolehjemmet i Hammerum og også drev en 'privat' højskole i Hammerum, og Enevold Terkelsen, som i mange ar var præst for Valgmenighederne i Herning og Hammerum.

Valgmenigheden havde efter 1904 kunnet benytte sognekirken i Gjellerup, men efterhånden opstod ønsket om egen kirke, og efter en del vanskeligheder blev den nye kirke på Tornebuskhøjen, tegnet af arkitekt Ejner Mindedal Rasmussen, indviet i december 1924. Forinden, i november 1922, blev imidlertid kirkegården indviet, og Marie Nielsen blev som den første begravet der.

Skolerne for og nu
Friskolen blev oprettet på initiativ af Thyra Smed Rasmussen, datter af Rasmus Nielsen. Med støtte fra 60 familier åbnede den i november 1948 med 19 børn. Den gamle skolebygning er nu nedrevet, og en ny skole er under opførelse på samme sted.
Efterskolen blev oprettet på initiativ af Hans Appel, som også blev dens første forstander. Den begyndte i november 1959 med 60 drenge.
Efter besøget i kirken gik turen til ’den nye Friskole under opførelse’, hvor skolens nuværende leder, Kristina Thygesen, fortalte om skolens indretning. Man har p.t. ca. 130 elever, men den nye skole er bygget til 160 og forventes indviet januar 2013.

Derefter var det Efterskolens tur. - Viceforstander Jørn Damgaard berettede om skolens historie og udvikling.
Skolen har været igennem mange tilbygninger og udvidelser og fremstår i dag som en moderne og veludrustet skole. Elevtallet har i årenes løb svinget meget, og p.t. er der 72 elever på skolen. Besøget sluttede med rundvisning og fælles kaffebord.
Et velbesøgt arrangement med besøg på lokaliteter, som alle i området har kendt til - men som nok kun få før mødet kendte historierne bag.


Tilbage til indhold