Generalforsamling 2024 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2024

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2024
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. marts 2024
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn.
 
Generalforsamlinger kan være et tilløbsstykke.
Ikke mindre end 106 medlemmer var mødt op i Kultursalen i Hammerum-Gjellerup Hall`n onsdag den 6. marts til LHFGS´s årlige generalforsamling.


Formanden Kaj Lindbjerg bød velkommen til de fremmødte, hvorefter han fortalte om højdepunkter fra de sidste 100 års historie med spring på 10 år.

Efter at forsamlingen havde sunget om ”Den lille anemone” af Kaj Munk og Egil Harder, blev Mogens Hyldig valgt som dirigent, hvorefter formanden aflagde beretning.

Lene Madsen fremlagde derefter regnskabet som viste et lille underskud på 713 kr. og en egenkapital på knap 80.000 kr.

Kontingentet forblev uændret på 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. pr. par.

Formanden Kaj Lindbjerg og kassereren Lene Madsen blev begge genvalgt til bestyrelsen.


Suppleanterne Vera Daugaard og Ejluf Petersen blev begge genvalgt, og Torben Rask blev genvalgt som revisor, og Jørgen Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.
Anders Sørup fortalte om livets gang i arkivet, hvor der var indleveret en hel del materiale i årets løb, hvorefter Anders viste en del af de indleverede billeder på storskærmen, hvilket gav anledning til en del genkendelse og kommentarer.

Der var ikke indkommet nogen forslag, og under eventuelt blev der stillet forslag om, at generalforsamlingen fremover måske kunne starte kl. 19.00 i stedet for som hidtil kl. 19.30. Der blev fra salen udtrykt stor tak til bestyrelsen for godt arbejde i årets løb.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for en fin ledelse af generalforsamlingen.

Efter kaffen blev der sunget om ”Jens Vejmand” af Jeppe Aakjær og Carl Nielsen, hvorefter formanden lavede et ”talkshow” med aftenens gæst Agnethe Troelsen.

Agnethe er datter af Mine og Otto Nielsen der boede i Skovby og senere i Hammerum. Foruden at drive husmandsstedet fungerede Otto som murer og skorstensfejer i Gjellerup Sogn.

Agnethe fortalte indledningsvis om sin egen opvækst i Skovby, om sin skolegang i Busk skole, og om sin senere uddannelse, arbejde, og familieliv indtil i dag hvor hun har en aktiv pensionisttilværelse, hvor hun stadig i en alder af 86 år, bl.a. dyrker vandring, passer kolonihavehus, og spiller tennis et par gange om ugen.

Men det vigtigste for Agnethe var at fortælle om sine forældre, om hvordan de var kommet til Gjellerup sogn, havde mødt hinanden og stiftet hjem og fået 12 børn.
Agnethe var af stor beundring af sine forældre, hvor hjemmet var fyldt med varme og humor.

Aftenens ”talkshow” bar præg af Agnethes lune humor og gav et godt indblik i en barndom og opvækst i sognet i 1940`erne og 1950´erne.

Aftenen sluttede med den sidste fællessang ”Hilsen til forårssolen” af Benny Andersen og Poul Dissing.
Tilbage til indhold