Orientering om Hospital DNV Gødstrup - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Orientering om Hospital DNV Gødstrup

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2019
Torsdag den 14. november
Sygehuset i Gødstrup
Tekst og billeder: Carsten B. Christiansen
Lokalhistorisk forening for Gjellerup sogn holdt et møde med emnet: Orientering om Hospitalet DNV, Gødstrup.
Byggeteknisk koordinator Finn Spicker Brødkær fra Re-gionen havde påtaget sig opgaven med at fortælle de 76 fremmødte medlemmer historien om vort nye hospital. Til oplysning: DNV står for Det Nye hospital i Vest.
Med video-præsentation anskueliggjorde han på glimrende vis sit foredrag:

Processen tog sin begyndelse i 2007, da Regionsrådet vedtog en såkaldt ”akutplan”. Så fulgte slag i slag de følgende år: Bestemmelse om beliggenhed (blev Her-ning), 2011 Helhedsplan (hvilken arkitektur, landskabs-bearbejdelse, økonomi mm.). Projektforslag (detalje-planer), Myndighedsgodkendelse, og i 2015: Hoved-projekt. Detaljering/projektering. Her går byggeriet i gang. Først skulle arkæologerne dog til. De fandt ikke noget særligt, dog en lille gravhøj, som er fredet.
Man eksproprierede i 2011 nogle få ejendomme, som lå på det ret store grundstykke.
Terrænet hælder fra den ene ende til den anden 8 m, hvilket indledningsvis medførte, at meget jord skulle flyttes. Infrastrukturen blev tilgodeset med bygning af Hilmar Sølunds vej syd om Gødstrup sø, Motorvej Snejbjerg-Holstebro og i 2020 Togstation.

Som alle ved selvsyn nok har registreret, er byggeriet for nuværende meget fremskredet. Man har øverst en byggeleder, Fa. Rambøll Danmark; herunder kommer Rådgivende ingeniører samt Totalentreprenøren Fa. JFP, Herning. Så er der rigtig mange underentreprenører, alle med deres specialkompetencer. Set med lokale øjne glædes man over, at mange midt-vestjyske firmaer har arbejde derude. Der er i gennemsnit godt 300 hånd-værkere og funktionærer beskæftiget målt på måneds-basis. Der har til nu været 29 arbejdsulykker, heraf 6 i år; det er under landsgennemsnittet.
Man har stræbt efter at være meget innovative ved byggeri og indretning af hospitalet, forstået på den måde, at før man færdigbygger, f.eks. en sengestue har man i Innovationsstalden (Bygning uden for selve hospitalsområdet) opstillet en stue i 100% kopi, som man mener, den skal være. Her har man så vurderet, om den nu også skal være sådan. Den proces har man gen-nemført ved 100 forskellige rumtyper med vidt forskel-lige formål! Som menigmand må man da glæde sig over, at dette er så gennemtænkt...
Der er store afstande inde i hospitalet, så for at spare sålelæder og tid kommer der nogen steder: Selvkørende robotter til transport, Rørpost til bl.a. blodprøver, Sengeautomater=sengeelevator til ombytning af uren seng med ren seng, Affalds/linnedsug (affaldsskakt med opdeling).
Mht. inventar, møbler og lign.: 90% genanvendelse andre steder fra pga. anstrengt økonomi.

Hospitalet består i hovedtræk af 1. Somatisk afd. (syg-dom vedr. kroppen) 125.000 etagemeter, 2. Psykiatrisk afd. 13.600 etagemeter, 3. NIDO (afd. for forskning og uddannelse), 5000 m2, 4. Hospitalskirke 150 m2, 5. Datacenter for region Midtjylland 1200 m2. Alt i alt bliver der 500 sengepladser, derudover 186 ambulatorier, 26 operationsstuer og 6 samtalerum. Man regner med 120,000 patienter årligt, og der bliver 3400 medarbej-dere.
Psykiatrisk afd. bliver indrettet med gårdhaver. Rundt om hele hospitalet bliver der en del beplantning, herunder en park. Der kommer aflange søer til optagning af overfladevand. Der er etableret helikopterlandingsplads. Der er en solcellepark, som økonomisk er en årlig gevinst på 1,5 mill. kr. El fra Jysk Energi. Opvarmning af hospitalet fra Herning Fjernvarme. Der er etableret et grundvands-køleanlæg, da der her er brug for 3 gange så meget køling som opvarmning (pga. indeklima og de mange tekniske installationer).
Prisen for hospitalet, når man sammenlægger alle tallene, er d.d. opgivet til 3,9 milliarder kr. Budgettet er overskredet, men for de mange penge håber vi at få megen valuta, når og hvis vi eller vore kære skal behandles derude. Omhu har det ikke skortet på!
Flytning af sygehuset i Holstebro tager 14 dage. Derpå 14 dages indkøring, hvorefter sygehuset i Herning tager ny 14 dage at flytte. Ibrugtagning marts 2021.
Undervejs var der tid pause med kaffe og brød.
Efter Finn Spicker Brødkærs indlæg, blev der mulighed for at stille spørgsmål, som blev besvaret på profesionel vis.

Tilbage til indhold