Generalforsamling 2014 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2014

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2014

Onsdag den 5. marts 2014

Referat fra Generalforsamling

Til generalforsamlingen mødte 58 medlemmer op.
Formanden, Svend Øe bød velkommen til forsamlingen, hvorefter sangen, Velkommen Lærkelil blev sunget akompagneret af Rigmor Kjær ved klaveret.
Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent: Erik Juul foreslået og valgt. Erik Juul takkede for valget konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var ingen indsigelse mod generalforsamlingen.


  • Beretningen for årets gang blev aflagt af Svend Øe. Startede med at rette en tak for opbakningen til 25 års jubilæet i 2014. Beretningen findes i bilag til referatet. Den nye form for indkaldelse til generalforsamling omtaltes, men ingen reaktioner derpå. Årets arrangementer overtegnede, derfor ingen annonceringer. Omtalte specielt foreningen "Hammerum højskolehjem" som i samtlige år foreningen har bestået har ydet et årligt tilskud på kr. 1000. Opfordrede til at besøge foreningens hjemmeside. Arkivet har 50 års jubilæum i oktober — det vil blive markeret.


  • Regnskabs aflæggelse ved kass. Jens J. Rask. Der er bilag af regnskabet med påtegning af revisorer. Dirigenten havde enkelte bemærkninger (humoristiske) til regnskabet og dets revisorer.


  • Fastsættelse af kontingent:Foreningen foreslog uændret satser - 75 kr. for enkelt medlemsskab og 125 kr. dobbelt medlemskab. Heri er et eksemplar af Mands Minde inkluderet. Forslaget blev vedtaget.

  • Valg af bestyrelse: Til bestyrelsen blev Svend Øe og Jens Østergaard genvalgt. 2 suppleanter, Hugo Nørgaard og Erik Dinesen blev ligeledes genvalgt. Valg af revisor: Carlo Nørtoft. Valg af revisorsuppleant: Torben Rask.

  • Raport omkring lokal historisk samling og tilgang af elementer i årets løb. JJR berettede om, hvad nyt der var kommet og fremviste billeder/film af effekter.

  • Eventuelt: Enkelte spørgsmål til forskellige tiltag.

  • Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, med tak for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten god og humoristisk ledelse af mødet.

Efter kaffepause med rugkringler (dygtigt fremstillet og serveret af Jette og Edith) og en dram, med en livlig debat og samtale, fortalte tidl. Mejeribestyrer Søren Madsen om mejeriernes historier, ledsaget af en billedserie.

Formanden rundede aftenen af med tak til Søren Madsen for hans spændende indlæg og til forsamlingen for fremmødet. Vi sluttede af med aftensangen: Nu er jord og himmel stille.Tilbage til indhold