Besøg hos ELAS - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg hos ELAS

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2017
Onsdag den 25. oktober og torsdag den 2. november
var Lokalhistorisk Forening på besøg hos ELAS.
Sunds-Gjeellerup Avis den 29. november.
ELASTIK I LANGE BANER.
 
På Elas Elastik og Båndfabrik er elastik andet end en pakke elastikker.
Af Kristian Graversgaard
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn har efter-hånden tradition for at skulle dublere sine arrangementer i serien ”Kend dit sogn”. Besøget på Elas Elastik og Båndvæveri i Birk blev ingen undtagelse. Også denne gang blev der en anden runde.
Tidligere administrerende direktør Poul Boll og hustru Kirsten tog imod i kantinen, og indledte besøget med at give en historisk gennemgang af udviklingen fra starten på Thrigesvej i 1952 og frem til i dag. Grundlæggeren Erik Boll startede elastikfabrikken Elas og begyndte med at producere elastik på datidens fletmaskiner. Erik Bolls far Svend Boll og hans brødre havde tidligere sat deres fingeraftryk på Herning. En startede A. Boll Maskinfabrik, Danstoker og Herning Beholderfabrik. En anden trikotagefabrik i Herning. En tredje var uddannet blikken-slager og havde firma i Skive. Men med efterkrigstidens lavere efterspørgsel efter arbejdskraft, kastede han sig over at udvikle maskiner til elastikproduktion.

Lyder det amerikansk?
Fabrikken på Thrigesvej fik godt fat, og 1959 startede man med produktion af elastik og bånd på mere komplicerede båndvæve. 3 år senere blev produktionen yderligere spiddet op med elastik og blonder. I takt med større produktion og flere produkter blev forholdene på Thrigesvej for trange, og lidt efter lidt opkøbte man naboejendommene for at følge med. Afsætningen skete stort set på hjemmemarkedet – og i særdeleshed i Herningområdet. Den blomstrende tekstilindustri og de mange små systuer var en fast kundekreds. Noget Poul Boll mindes meget godt. På sin Long John måtte han hver uge cykle rundt til Elas` hjemmesyersker, som sammen-syede elastik til kundernes trusseproduktion. Da vidste han
næppe, at han ved generationsskiftet 1975 skulle ende som administrerende direktør. Man tænker uvilkårligt på den gamle frase fra Amerika. Han begyndte som avisdreng, men blev hurtigt millionær.

Udflytning til Birk genererede vokseværk.
Kort før generationsskiftet havde man opkøbt Arwills Fletteri og flyttet nogle maskiner hjem til Thrigesvej. Da man i 1985 yderligere udvidede produktionen med de første Jacquard båndvæve, blev man i stand til at levere elastik med indvævet logo. Nye og flere produkter kævede mere plads, men mulighederne for arealudvidelser omkring fabrikken var meget begrænsede, og det stod det klart, at der skulle ske et eller andet. Muligheden bød sig 1988.  På Industrivej Nord i Birk havde daværende Midtbank overtaget de 6000  kvadratmeter store sammenhængende produktionslokaler efter Jydebrødrenes konkurs, hvori Pinetta Konfektion havde produceret. Her fik man mulighed for at samle produktionen et sted frem for før, hvor den foregik i flere bygninger. Der blev endog plads til at udvide med et anlæg til indfarvning af elastikker og bånd.
2003 blev Dansk Båndvæveri i Herlev opkøbt og produk-tionen flyttet til Herning. Opkøbene fortsatte 2007 med O. Foss Fabrikker i Odense og sidst i 2012 med købet at Nicom Textiles, hvorefter Elas står tilbage som Danmarks eneste producerende elastik fabrik.

Fra lagerproduktion til ordrebaseret produktion.
Ikke alene ledelsen har gennemgået store forandringer. Poul Boll startede generationsskiftet for knap 10 år siden, og tredje generation har nu helt overtaget den daglige ledelse.
De største forandringer findes i sortimentet og produktion-en. Produktionen er let overset. Der produceres kun ordrebaserede produkter. Intet lager. Produktenhederne er solgt på forhånd. Markedet er heller ikke mere kun natio-nalt for ikke at sige lokalt. Nu er kundegruppen at finde over det meste af jordkloden. På papiret fordeler afsæt-ningen sig nogenlunde ligeligt mellem hjemmemarkedet og eksportmarkeder. Men med underleverandører på kryds og tværs landene imellem kan der hurtigt opstå uigennem-sigtige forskydninger.

Anderledes uoverskueligt var produktpaletten. Såvel under den historiske gennemgang som under fremvisningen af produktionsapparatet blev de besøgende mere og mere overraskede. Elastik er ikke bare elastik. Der er flettede elastikker, Vævede elastikker, Hæklede elastikker, bånd-lignende elastikker, elastikker pålagt skridsikre silikone og meget mere. Der er sågar audiotive elastikker, der består af isoleret kobbertråd omviklet af elastiske overflader eller sølvtråde der sammen med tekstiler er en ganske dyr vare, men efterspurgt i Østen. Yderlighederne kan måske beskri-ves som: Der produceres alt fra ganske almindelige snøre-bånd med dupper på enderne til højteknologiske elastikker med indvævede føletråde brugt til søvnmåling.

Produktion, transport og salg skal koordineres.
Sidste knopskydning er fra 2015 med opstart af Elas Baltic i Jelgava i Estland. Mens man beskæftiger omkring 40 medarbejdere i Birk med de teknisk krævende opgaver som at producere, foregår de lønmæssigt tunge og ikke særlig specialist krævende processer i Estland. Hver uge afgår en transport med elastikker og bånd i kilometerlange ruller. I Jelgava sidder omkring 75 medarbejdere og klipper rullerne op i metermål eller udfører syopgaver og pakker, hvorefter transporten går den modsatte vej.
Et eksempel på, hvor meget transportlogistik en enkelt vare kan generere er en elektrisk ledning. De strømførende wirer fremstilles i Kina. De importeres til Birk, hvorefter der væ-ves en leden elektrode. Det hele returneres til Kina, hvor båndene videre konfektioneres og pakkes. De færdige pro-dukter returneres atter til Danmark, hvorefter de ekspor-teres til kunder i USA eller Fjernøsten.


Tilbage til indhold