Besøg på UNI Birk - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg på UNI Birk

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2019
Onsdag den 15. maj.
Besøg på Aarhus Universitets Afdeling i Birk
Tekst og billeder: Bent Erik Petersen
I besøgsrækken ”Kend dit sogn” var 67 medlemmer af Lokalhistorisk forening for Gjellerup sogn onsdag den 15.maj på besøg hos Aarhus Universitets afdeling i Birk.
Efter formandens velkomst gav Nanna Holmgaard Andersen en gennemgang af Campus Hernings historie.
Handels- og IngeniørHøjskolen blev grundlagt i 1995 og er placeret i Herning. 1. august 2006 var datoen for indfusioneringen med Aarhus Universitet. Herefter blev navnet ændret til Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH). 1. juni 2011 fik AU-HIH nyt navn og hed nu AU Herning. I maj 2015 ændredes det til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH).
 
BTECH har 1.750 studerende, heraf ca. 1.250 fuldtidsstuderende og 500 deltidsstuderende, som studerer Erhvervsøkonomi og Ingeniøruddannelse. Heraf 5-25 udvekslingsstuderende og ca. 10 % internationale fuldtidsstuderende. Universitetet samarbejder med mere end 50 udenlandske universiteter. Ca. 130 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 100 mio. DKK.
 
Yderligere informationer kan findes på hjemmesiden: http://btech.au.dk.
Rundvisning
Efter præsentationen var der rundvisning hvor de 3 studerende Andreina, Daniel og Rasmus viste os rundt i det dejlige hus hvor mange studerende sad og arbejdede enkeltvis eller i mindre grupper.
Vort første besøg var i ”Studentervæksthuset Business Factory” som er beliggende i Innovatorium.
Her kan studerende, som har ønske om at starte egen virksomhed medens de studerer, gratis låne kontorlokaler hvor de kan mødes med ligesindede og få rådgivning og vejledning.

I et af kontorerne i Innovatorium mødte vi Torben fra fa. Pesitho som orienterede os om sit arbejde med udvikling af et feltkøkken, med indbygget batteri som bliver opladet af en solcelle.
Når batteriet er fuldt opladet, kan der koges 2 måltider mad i en speciel isoleret gryde og gennem et USB stik kan der oplades mobiltelefoner eller lamper.
Køkkenet er beregnet til U-lande og flygtningelejre hvor der ikke er strøm og hvor brænde er en meget begrænset ressource.

Derefter besigtigede vi værkstederne hvor eleverne kan eksperimentere og lave modeller eller prototyper.
Et af lokalerne var indrettet som ”Produktion Labora-torium” hvor eleverne får til opgave at indrette en produktionslinje med værktøj, transportudstyr og en robot.

I andre lokaler blev der undervist i styring af robotter og 3D-printning af emner.
 
Når eleverne efter endt arbejdsdag forlader undervisningslokalerne, bruges disse ofte til foredrag eller undervisning af det lokale erhvervsliv eller borgere.
 
Efter rundvisningen var der mulighed for at stille spørgs-mål og Universitetet bød på kaffe og kage.
Kaffen var god, spørgsmål var der ikke mange af, Nanna Holmgaard og de engagerede elever havde gjort et godt stykke arbejde.
En spændende eftermiddag som kunne få en gammel tekniker til at ønske, at man kunne starte forfra.
 

Tilbage til indhold