Historisk aften Jernbanegade - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Historisk aften Jernbanegade

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2022
Lokalhistorisk aften i Jernbanegade i Hammerum
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn har den 2. november 2022, afholdt en medlemsaften, hvor temaet var Hammerums udvikling, efter at Jernbanen kom til byen i 1877.
 
 
74 medlemmer var mødt op i Kultursalen i Hammerum-Gjellerup Hall`n til en aften med omdrejningspunkt omkring Jernbanegade i Hammerum, hvor udviklingen af byen startede i 1877, efter at Jernbanestrækningen Silkeborg – Herning blev indviet.
 

Formanden for foreningen, Kaj Lindbjerg, indledte aftenen med at fortælle om jernbanens indtog i Danmark, og den betydning det fik for Hammerum, da jernbanestrækningen Silkeborg – Herning blev åbnet i 1877.
Før 1877 bestod Hammerum by kun af ganske få gårde og huse, men straks når der på den tid kom jernbane og en station til et sted, satte det skub i udviklingen af området.
Foruden stationen, fortalte Kaj Lindbjerg om Kathrinebjerg mølle der i 1885 blev flyttet fra Skovby til Hammerum, og om Hammerum Andels Elektricitetsværk der blev oprettet i 1905.
Herefter fortalte Jens Jørgen Rask om Gæstgivergården, der straks efter stationens fremkomst blev bygget på den anden side af vejen. Gæstgiveren byggede også en butik ved siden af, som han udlejede til forskellige købmænd, der uden den store succes prøvede at drive købmandshandel.
Senere blev Gæstgivergården omdannet til et Højskolehjem, for igen senere at blive til Hotel Hammerum.
Jens Jørgen Rask fortalte også om, at der i 1886 blev oprettet en Brugsforening, som fik til huse i Gæstgiverens butik, med gæstgiveren som den første uddeler. Senere, i 1906, kom også Købmand Uhrskov til Jernbanegade.

Som den sidste i talerrækken, fortalte forhenværende mejeribestyrer Søren Madsen, om Mejeriet som startede i Jernbanegade i 1888. Søren fortalte om processen at lave smør, - fra gårdenes stampekærner til mejeriernes centrifuger, og om hvordan lurerne blev varemærke for dansk smør.
På grund af pladsmangel nedlagde man i 1954 mejeriet i Jernbanegade, og flyttede til Højgade, hvor mejeriet fungerede indtil 1985.
Efter kaffen var der mange kommentarer, og stor spørgelyst fra de mange fremmødte, til aftenens emne ”Jernbanegade i Hammerum”.

Tilbage til indhold